Advocatenkantoor
DIERICKX WILLY

Dierickx Willy Advocatenkantoor: heldere communicatie, duidelijke informatie

Om u een helder beeld te geven van de tarieven en de berekeningswijze van het ereloon en de kosten die verbonden zijn aan de behartiging van uw dossier, nodigen we u uit voor een eerste bespreking op het kantoor. Een correcte benadering en een volledig beeld van uw dossier zijn onontbeerlijk voor een juiste inschatting van de kosten.

Hierbij bekijken we:

  • de aard van de zaak
  • de complexiteit
  • de urgentie
  • de ervaring van de behandelende advocaat
  • het behaalde resultaat

We houden hiernaast ook rekening met:

  • kosten voor de gerechtsdeurwaarder
  • gerechtskosten
  • expertisekosten
  • kantoorkosten

We delen u ook mee dat sinds 1 januari 2014 het btw-tarief van 21% van toepassing is op de diensten van uw advocaat.

Hebt u nog vragen over erelonen en tarieven? Dan vindt u meer informatie op www.advocaat.be.

Contacteer het kantoor om uw afspraak in te plannen.